BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland

CELEM AKADEMII ,,BESDKARD” jest podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju, upowszechniania i spajania polskiej nauki dzięki zrzeszeniu młodych, ambitnych studentów pragnących zdobywać nowe umiejętności a także pogłębiać swoją wiedzę z zakresu medycyny. Sesje warsztatowe symulacji mają znaczenie praktyczne w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym kadr medycznych.

Program warsztatów

© 2023 All Rights Reserved

CELEM AKADEMII ,,BESDKARD” jest podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju, upowszechniania i spajania polskiej nauki dzięki zrzeszeniu młodych, ambitnych studentów pragnących zdobywać nowe umiejętności a także pogłębiać swoją wiedzę z zakresu medycyny. Sesje warsztatowe symulacji mają znaczenie praktyczne w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym kadr medycznych.

Program warsztatów

© 2023 All Rights Reserved

CELEM AKADEMII ,,BESDKARD” jest podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju, upowszechniania i spajania polskiej nauki dzięki zrzeszeniu młodych, ambitnych studentów pragnących zdobywać nowe umiejętności a także pogłębiać swoją wiedzę z zakresu medycyny. Sesje warsztatowe symulacji mają znaczenie praktyczne w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym kadr medycznych.

Program warsztatów

© 2023 All Rights Reserved