BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland

7:45 - 12:00

Sesja warsztatowa dla ratowników medycznych

CEL: Profesjonalne sesje warsztatowe dla Ratowników Medycznych mają na celu uaktualnienie metod postępowania w codziennej praktyce

7:45 - 8:00

Rejestracja

8:00 - 8:35

Podstawy wentylacji mechanicznej

dr n.med. Małgorzata Kuczera – Bielsko-Biała

8:35 - 9:25

Podstawy mechanicznego wspomagania krążenia

Klaudia Jopek – Bielsko-Biała

9:25 - 10:05

Postępowanie z osobami w hipotermii

Ireneusz Pawlak – Bielsko-Biała

10:05 - 10:15

Przerwa

10:15 - 11:00

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski – Bielsko-Biała
Dr n.med. Mateusz Kachel
– Bielsko-Biała

11:00 - 11:15

Przerwa

11:15 - 12:00

Zasady stymulacji czasowej

Dr n.med. Agnieszka Gołąbek – Bielsko-Biała
Łukasz Suchanek – Bielsko-Biała