BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

Profesor Andrzej Bochenek jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i z tym Uniwersytetem związał prawie całe życie zawodowe. Swoje umiejętności zawodowe zdobywał w klinikach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w czasie licznych pobytów w ośrodkach zagranicznych. Przebywał na stażach szkoleniowych i pracował m.in. w Karolinska Institutet w Szwecji, Groby Road Hospital w Leicester, John Radclife Hospital w Oxfordzie, National Heart and Lung Institute w Londynie, czy w amerykańskim Deborah Heart and Lung Center w Browns Mills.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, MBA
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego oraz wad strukturalnych serca. Wykonuje badania i zabiegi interwencyjne z zakresu choroby wieńcowej, procedur zastawkowych oraz badań echokardiografii. Jest ordynatorem oddziału kardiologii oraz dyrektorem Ośrodka Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, jak również kierownikiem Katedry Kardiologii, Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Jest członkiem Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor tożsamości wizualnej BesdKard.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, MBA
Dr n. med. Klaudiusz Komor

Dr n. med. Klaudiusz Komor
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (obecnej – IX kadencji), nieprzerwanie od IV kadencji członek NRL; w IV kadencji przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy, w V i VI – przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej. Był prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej (VII – VIII kadencja). Lekarz Naczelny oraz Kierownik Oddziału Kardiologii i Kardioonkologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

prof. dr hab. n. med. Piotr Buszman
Kardiolog inwazyjny. Autor i współautor kilkunastu prac nad doborem optymalnej metody rewaskularyzacji u chorych z zaawansowaną chorobą wieńcową. Odbył staże zagranicznie z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii w USA i Europie, w tym staż z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz badań wdrożeniowych w Cardiovascular Research Foundation, Nowy Jork, USA. Zastępca kierownika Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland. Kierownik Katedry Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Główny badacz badań klinicznych i przedklinicznych pierwszego polskiego balonu powlekanego lekiem oraz stentu bioresorbowalnego. Współautor programu Kompleksowej Opieki Skoordynowanej po zawale serca — programu Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Autor tożsamości wizualnej BesdKard.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Buszman
Mgr Agnieszka Lizak Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki

Mgr Agnieszka Lizak

Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki

Ponad 20 lat temu związała się z American Heart of Poland .
Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe skupia się na wprowadzaniu zmian jakościowych, poprawie wewnętrznej komunikacji, wpływając na kształtowanie postaw wobec pacjentów i organizacji zwiększając wiarygodność na rynku usług medycznych.
Jako Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki AHP S.A. nie skupia swojej uwagi tylko na kadrze pielęgniarskiej i jej problemach, ale jej celem jest budowanie relacji i współpracy w zespole terapeutycznym.
Współpracując z innymi wspólnie wyznacza nowe kierunki rozwoju, wspomaga kształtowanie potrzeb związanych z koniecznością nie tylko spełnienia wymogów formalnych, ale przede wszystkim tych wpływających na podwyższania jakości opieki nad pacjentami.
Kierunkowe wykształcenie zdobyła na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na kierunku Pielęgniarstwo. Ukończyła specjalizację z Pielęgniarstwa Kardiologicznego.
Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w WSFiP w Bielsku-Białej, Menedżerskich Studiach Podyplomowych WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w ostatnim czasie na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Hospital-Based HTA (HB-HTA).

Mgr Ewa Glońska-Strączek

Pielęgniarka, pedagog zdrowia, psychodietetyk

Ponadto pielęgniarka oddziałowa oddziału kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, przewodnicząca zespołu do spraw pielęgniarstwa kardiologicznego działającego przy Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz długoletni wykładowca na specjalizacjach i kursach kwalifikacyjnych dla pielęgniarek prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego.

Mgr Ewa Glońska-Strączek - Pielęgniarka, pedagog zdrowia, psychodietetyk

© 2024 All Rights Reserved

© 2023 All Rights Reserved

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

Profesor Andrzej Bochenek jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i z tym Uniwersytetem związał prawie całe życie zawodowe. Swoje umiejętności zawodowe zdobywał w klinikach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w czasie licznych pobytów w ośrodkach zagranicznych. Przebywał na stażach szkoleniowych i pracował m.in. w Karolinska Institutet w Szwecji, Groby Road Hospital w Leicester, John Radclife Hospital w Oxfordzie, National Heart and Lung Institute w Londynie, czy w amerykańskim Deborah Heart and Lung Center w Browns Mills.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, MBA

prof. dr hab. n. med. MBA Krzysztof Milewski

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego oraz wad strukturalnych serca. Wykonuje badania i zabiegi interwencyjne z zakresu choroby wieńcowej, procedur zastawkowych oraz badań echokardiografii. Jest ordynatorem oddziału kardiologii oraz dyrektorem Ośrodka Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, jak również kierownikiem Katedry Kardiologii, Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Od roku 2011 pełni funkcję dyrektora generalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland S.A. Jest członkiem Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z medycyny sportowej oraz w trakcie studiów Master of Business Administration (MBA) o profilu Ochrona Zdrowia.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Buszman

prof. dr hab. n. med. Piotr Buszman

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odbył staże zagranicznie z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii w USA i Europie, w tym staż z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz badań wdrożeniowych w Cardiovascular Research Foundation, Nowy Jork, USA. Zastępca kierownika Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland. Kierownik Katedry Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kardiolog inwazyjny.

Autor i współautor kilkunastu prac nad doborem optymalnej metody rewaskularyzacji u chorych z zaawansowaną chorobą wieńcową. Główny badacz badań klinicznych i przedklinicznych pierwszego polskiego balonu powlekanego lekiem oraz stentu bioresorbowalnego. Badacz w kilkunastu badaniach klinicznych. Współautor programu Kompleksowej Opieki Skoordynowanej po zawale serca — programu Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Dr n. med. Klaudiusz Komor

Dr n. med. Klaudiusz Komor

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (obecnej – IX kadencji), nieprzerwanie od IV kadencji członek NRL; w IV kadencji przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy, w V i VI – przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej. Był prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej (VII – VIII kadencja). Lekarz Naczelny oraz Kierownik Oddziału Kardiologii i Kardioonkologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Mgr Agnieszka Lizak Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki

Mgr Agnieszka Lizak

Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki

Ponad 20 lat temu związała się z American Heart of Poland .
Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe skupia się na wprowadzaniu zmian jakościowych, poprawie wewnętrznej komunikacji, wpływając na kształtowanie postaw wobec pacjentów i organizacji zwiększając wiarygodność na rynku usług medycznych.
Jako Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki AHP S.A. nie skupia swojej uwagi tylko na kadrze pielęgniarskiej i jej problemach, ale jej celem jest budowanie relacji i współpracy w zespole terapeutycznym.
Współpracując z innymi wspólnie wyznacza nowe kierunki rozwoju, wspomaga kształtowanie potrzeb związanych z koniecznością nie tylko spełnienia wymogów formalnych, ale przede wszystkim tych wpływających na podwyższania jakości opieki nad pacjentami.
Kierunkowe wykształcenie zdobyła na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na kierunku Pielęgniarstwo. Ukończyła specjalizację z Pielęgniarstwa Kardiologicznego.
Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w WSFiP w Bielsku-Białej, Menedżerskich Studiach Podyplomowych WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w ostatnim czasie na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Hospital-Based HTA (HB-HTA).

Mgr Ewa Glońska-Strączek - Pielęgniarka, pedagog zdrowia, psychodietetyk

Mgr Ewa Glońska-Strączek

Pielęgniarka, pedagog zdrowia, psychodietetyk

Ponadto pielęgniarka oddziałowa oddziału kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, przewodnicząca zespołu do spraw pielęgniarstwa kardiologicznego działającego przy Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz długoletni wykładowca na specjalizacjach i kursach kwalifikacyjnych dla pielęgniarek prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego.

© 2024 All Rights Reserved