BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

Profesor Andrzej Bochenek jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i z tym Uniwersytetem związał prawie całe życie zawodowe. Swoje umiejętności zawodowe zdobywał w klinikach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w czasie licznych pobytów w ośrodkach zagranicznych. Przebywał na stażach szkoleniowych i pracował m.in. w Karolinska Institutet w Szwecji, Groby Road Hospital w Leicester, John Radclife Hospital w Oxfordzie, National Heart and Lung Institute w Londynie, czy w amerykańskim Deborah Heart and Lung Center w Browns Mills.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, MBA
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego oraz wad strukturalnych serca. Wykonuje badania i zabiegi interwencyjne z zakresu choroby wieńcowej, procedur zastawkowych oraz badań echokardiografii. Jest ordynatorem oddziału kardiologii oraz dyrektorem Ośrodka Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, jak również kierownikiem Katedry Kardiologii, Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Jest członkiem Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, MBA
Dr n. med. Klaudiusz Komor

Dr n. med. Klaudiusz Komor
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (obecnej – IX kadencji), nieprzerwanie od IV kadencji członek NRL; w IV kadencji przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy, w V i VI – przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej. Był prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej (VII – VIII kadencja). Lekarz Naczelny oraz Kierownik Oddziału Kardiologii i Kardioonkologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Buszman
Kardiolog inwazyjny. Autor i współautor kilkunastu prac nad doborem optymalnej metody rewaskularyzacji u chorych z zaawansowaną chorobą wieńcową. Odbył staże zagranicznie z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii w USA i Europie, w tym staż z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz badań wdrożeniowych w Cardiovascular Research Foundation, Nowy Jork, USA. Zastępca kierownika Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland. Kierownik Katedry Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Główny badacz badań klinicznych i przedklinicznych pierwszego polskiego balonu powlekanego lekiem oraz stentu bioresorbowalnego. Współautor programu Kompleksowej Opieki Skoordynowanej po zawale serca — programu Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Buszman
Mgr Agnieszka Lizak Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki

Mgr Agnieszka Lizak

Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki

Ponad 20 lat temu związała się z American Heart of Poland .
Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe skupia się na wprowadzaniu zmian jakościowych, poprawie wewnętrznej komunikacji, wpływając na kształtowanie postaw wobec pacjentów i organizacji zwiększając wiarygodność na rynku usług medycznych.
Jako Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki AHP S.A. nie skupia swojej uwagi tylko na kadrze pielęgniarskiej i jej problemach, ale jej celem jest budowanie relacji i współpracy w zespole terapeutycznym.
Współpracując z innymi wspólnie wyznacza nowe kierunki rozwoju, wspomaga kształtowanie potrzeb związanych z koniecznością nie tylko spełnienia wymogów formalnych, ale przede wszystkim tych wpływających na podwyższania jakości opieki nad pacjentami.
Kierunkowe wykształcenie zdobyła na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na kierunku Pielęgniarstwo. Ukończyła specjalizację z Pielęgniarstwa Kardiologicznego.
Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w WSFiP w Bielsku-Białej, Menedżerskich Studiach Podyplomowych WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w ostatnim czasie na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Hospital-Based HTA (HB-HTA).

Mgr Ewa Glońska-Strączek

Pielęgniarka, pedagog zdrowia, psychodietetyk

Ponadto pielęgniarka oddziałowa oddziału kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, przewodnicząca zespołu do spraw pielęgniarstwa kardiologicznego działającego przy Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz długoletni wykładowca na specjalizacjach i kursach kwalifikacyjnych dla pielęgniarek prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego.

Mgr Ewa Glońska-Strączek - Pielęgniarka, pedagog zdrowia, psychodietetyk

© 2023 All Rights Reserved

© 2023 All Rights Reserved

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

Profesor Andrzej Bochenek jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i z tym Uniwersytetem związał prawie całe życie zawodowe. Swoje umiejętności zawodowe zdobywał w klinikach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w czasie licznych pobytów w ośrodkach zagranicznych. Przebywał na stażach szkoleniowych i pracował m.in. w Karolinska Institutet w Szwecji, Groby Road Hospital w Leicester, John Radclife Hospital w Oxfordzie, National Heart and Lung Institute w Londynie, czy w amerykańskim Deborah Heart and Lung Center w Browns Mills.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, MBA

prof. dr hab. n. med. MBA Krzysztof Milewski

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego oraz wad strukturalnych serca. Wykonuje badania i zabiegi interwencyjne z zakresu choroby wieńcowej, procedur zastawkowych oraz badań echokardiografii. Jest ordynatorem oddziału kardiologii oraz dyrektorem Ośrodka Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, jak również kierownikiem Katedry Kardiologii, Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Od roku 2011 pełni funkcję dyrektora generalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland S.A. Jest członkiem Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z medycyny sportowej oraz w trakcie studiów Master of Business Administration (MBA) o profilu Ochrona Zdrowia.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Buszman

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Buszman

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odbył staże zagranicznie z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii w USA i Europie, w tym staż z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz badań wdrożeniowych w Cardiovascular Research Foundation, Nowy Jork, USA. Zastępca kierownika Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland. Kierownik Katedry Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kardiolog inwazyjny.

Autor i współautor kilkunastu prac nad doborem optymalnej metody rewaskularyzacji u chorych z zaawansowaną chorobą wieńcową. Główny badacz badań klinicznych i przedklinicznych pierwszego polskiego balonu powlekanego lekiem oraz stentu bioresorbowalnego. Badacz w kilkunastu badaniach klinicznych. Współautor programu Kompleksowej Opieki Skoordynowanej po zawale serca — programu Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Dr n. med. Klaudiusz Komor

Dr n. med. Klaudiusz Komor

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (obecnej – IX kadencji), nieprzerwanie od IV kadencji członek NRL; w IV kadencji przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy, w V i VI – przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej. Był prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej (VII – VIII kadencja). Lekarz Naczelny oraz Kierownik Oddziału Kardiologii i Kardioonkologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Mgr Agnieszka Lizak Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki

Mgr Agnieszka Lizak

Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki

Ponad 20 lat temu związała się z American Heart of Poland .
Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe skupia się na wprowadzaniu zmian jakościowych, poprawie wewnętrznej komunikacji, wpływając na kształtowanie postaw wobec pacjentów i organizacji zwiększając wiarygodność na rynku usług medycznych.
Jako Dyrektor Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki AHP S.A. nie skupia swojej uwagi tylko na kadrze pielęgniarskiej i jej problemach, ale jej celem jest budowanie relacji i współpracy w zespole terapeutycznym.
Współpracując z innymi wspólnie wyznacza nowe kierunki rozwoju, wspomaga kształtowanie potrzeb związanych z koniecznością nie tylko spełnienia wymogów formalnych, ale przede wszystkim tych wpływających na podwyższania jakości opieki nad pacjentami.
Kierunkowe wykształcenie zdobyła na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na kierunku Pielęgniarstwo. Ukończyła specjalizację z Pielęgniarstwa Kardiologicznego.
Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w WSFiP w Bielsku-Białej, Menedżerskich Studiach Podyplomowych WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w ostatnim czasie na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Hospital-Based HTA (HB-HTA).

Mgr Ewa Glońska-Strączek - Pielęgniarka, pedagog zdrowia, psychodietetyk

Mgr Ewa Glońska-Strączek

Pielęgniarka, pedagog zdrowia, psychodietetyk

Ponadto pielęgniarka oddziałowa oddziału kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, przewodnicząca zespołu do spraw pielęgniarstwa kardiologicznego działającego przy Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz długoletni wykładowca na specjalizacjach i kursach kwalifikacyjnych dla pielęgniarek prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego.

© 2023 All Rights Reserved