BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland

PROGRAM RAMOWY

Sesja GORĄCE TEMATY W KARDIOLOGII, a w niej wykłady m.in:

· Leczenie wstrząsu kardiogennego – czy widzimy światło w tunelu?
· Nowości w elektroterapii
· Niestabilne blaszki – czy jesteśmy świadkami nowej rewolucji
· Przyszłość obrazowania w kardiologii
· Interwencyjna terapia opornego nadciśnienia tętniczego

Sesja DIAGNOSTYKA OBRAZOWA SERCA I NACZYŃ- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ICH ZASTOSOWANIE KLINICZNE, a w niej wykłady m.in.:

· Perfuzja mięśnia sercowego w ocenie choroby wieńcowej – nowe standardy diagnostyczne
· Kwalifikacja do zabiegów rewaskularyzacji wieńcowej w oparciu o TK – mit czy fakt
· Pomiar FFR oparty na angiografii – przyszłość bez prowadnika?
· Obrazowanie multimodalne w kardiologii – integracja technik dla lepszej diagnostyki
· Obrazowanie 4D ICE w interwencyjnym leczeniu wad strukturalnych serca – nowa era w kardiologii

Międzynarodowa sesja TIME FOR CARDIOVASCULAR INNOVATIONS PART 1& PART 2 a w niej wykłady m.in.:

· The Landscape of Cardiovascular Innovations-
· The Current and Future Needs for Cardiovascular Innovations
· The main obstacles to succeed with innovations
· Combining Medical Innovations with Business – The Innovator’s Perspective
· Future landscape of healthcare- Medical providers perspective

Sesja TRUDNE PRZYPADKI W CODZIENNEJ PRAKTYCE KARDIOLOGA W OPARCIU O INTERAKTYWNE PREZENTACJE

Sesja BADANIA KLINICZNE

Sesja KLUBU 30 PTK

Sesja CHIRURGIA NACZYNIOWA

Sesja INNOWACJE W LECZENIU WAD STRUKTURALNYCH SERCA a w niej wykłady m.in.:

· Robotyzacja procedur strukturalnych
· Przyszłość przezcewnikowego leczenia zastawki mitralnej (poza metodą brzeg-do-brzegu)
· Czy potrafimy skutecznie leczyć niedomykalność zastawki trójdzielnej?
· Przezcewnikowe leczenie stenozy aortalnej – czy wiek stanowi ograniczenie?
· Przecieki okołozastawkowe – kogo i jak leczyć?
· Interwencje wśród dzieci i młodzieży

Sesja KARDIOONKOLOGIA- WSPÓLNE WYZWANIA I ROZWIĄZANIA a w niej wykłady m.in.:

· Czy istnieje związek terapii onkologicznych z przyspieszoną miażdżycą układu sercowo-naczyniowego?· Leczenie chorób sercowo-naczyniowych u chorych poddawanych aktywnemu leczeniu onkologicznemu – możliwości i wyzwania
· Kardioonkologia a niewydolność serca
· Diagnostyka i leczenie kardiotoksyczności u pacjentów poddawanych terapii onkologicznej
· Postępy radioterapii

Sesja KARDIOLOGIA, INTERNA, GERIATRIA I MEDYCYNA RODZINNA – INTEGRACJA OPIEKI I LECZENIA a w niej wykłady m.in.:

· Terapia w jednym zastrzyku. Teraźniejszość i przyszłość
· Rozpoznanie i Leczenie Nadciśnienia Płucnego
· Zespół Sercowo-Nerkowo-Metaboliczny: Zintegrowane Strategie Leczenia
· Postępowanie z Krwawieniami do Przewodu Pokarmowego u Pacjentów na Leczeniu Przeciwkrzepliwym
· Sztuczna Inteligencja w Medycynie: Wpływ na Praktykę Ambulatoryjną
· Kiedy i jak leczyć inwazyjnie osoby starsze? / prof. dr hab. n. med. Piotr Buszman

Szczegóły programu już wkrótce

© 2024 All Rights Reserved

© 2024 All Rights Reserved

© 2024 All Rights Reserved