BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland

7:45 - 10:45

Sesja warsztatowa dla ratowników medycznych

7:45 - 8:00

Rejestracja

8:00 - 8:30

Podstawy wentylacji mechanicznej

dr n.med. Małgorzata Kuczera – Bielsko-Biała

8:35 - 9:05

Podstawy mechanicznego wspomagania krążenia

Klaudia Jopek – Bielsko-Biała

9:05 - 9:35

Postępowanie z osobami w hipotermii

Ireneusz Pawlak – Bielsko-Biała

9:35 - 10:15

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski – Bielsko-Biała
Dr n.med. Mateusz Kachel
– Bielsko-Biała

10:15 - 10:45

Zasady stymulacji czasowej

Dr n.med. Agnieszka Gołąbek – Bielsko-Biała
Łukasz Suchanek – Bielsko-Biała

7:45 - 12:00

Rejestracja na panele I - IV

PANEL I - LISTOPADOWY PORANEK - warsztaty dla Kobiet

12:00 - 12:30

Razem dla piersi

Dr n. med. Rafał Ulczok

13:30 - 12:50

Jak spać, żeby się wyspać
Prowadzący

Katarzyna Gonciarz

12:50 - 13:20

Kryzys w życiu Kobiety – czy istnieje? Jak odnaleźć siebie?

Prowadzący
ks. dr Marek Uglorz

13:20 - 14:00

PRZERWA OBIADOWA

PANEL II - Ogólny

14:00 - 14:30

Wyzwanie, trendy i kierunki rozwoju kadry pielęgniarskiej i zawodów medycznych
Prowadzenie:

mgr Agnieszka Lizak

14:30 - 15:00

Kardiogeriatria
Prowadzenie:

mgr Ewa Glońska-Strączek

15:00 - 15:30

Kodeks etyki zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2023 r.
Prowadzenie:

mgr Renata Harmatiuk

15:30 - 15:40

PRZERWA

PANEL III - Wyzwania medycyny ratunkowej

15:40 - 16:10

Jak z ratownika stałem się perfuzjonistą
Prowadzenie:

rat.met. Jarosław RoikJ

16:10 - 16:40

Czy zawód ratownika medycznego to krok do rozpoczęcia pracy w zawodzie pielęgniarki?
Prowadzenie:

lic.piel. Maria Podgórzec

16:40 - 17:20

Stany zagrożenia życia w ratownictwie medycznym - doświadczenia własne i dylematy etyczne
Prowadzenie:

dr n. med. Grzegorz Faran

17:20 - 17:30

PRZERWA

PANEL IV - Radiologia Zabiegowa

17:30 - 18:00

Nowy Cathlab nowe możliwości
Prowadzenie:

Marcin Drąg

18:00 - 18:30

Zabiegi hybrydowe – z perspektywy lekarza
Prowadzenie:

Dr n. med. Wojciech Fil  

18:30 - 19:30

Zabiegi hybrydowe – z perspektywy pielęgniarki
Prowadzenie:

lic.oiel. Dorota Rus

19:30 - 20:00

EDURadiologia
Prowadzenie:

mgr inż. Ryszard Kowski