BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland

Sesja warsztatowa dla lekarzy - Warsztaty echokardiografii przezprzełykowej z wykorzystaniem symulatora MrTeemothy

*ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA (12 os. grupa)

CEL: Dzięki autorskiemu programowi nauczania, poznasz sztukę echokardiografii przezprzełykowej, ważne metody oraz istotne elementy codziennej praktyki klinicznej. Zdobyta wiedza, praktyka a także wymiana doświadczeń wśród ekspertów, umożliwi Tobie obrazowanie serca swoich pacjentów

7:45 - 8:00

Rejestracja

8:00 - 10:30

Echo przezprzełykowe - warsztaty z wykorzystaniem symulatora MrTeemothy

Prowadzenie:

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski – Kraków

dr n.med. Piotr Pysz – Katowice, Bielsko-Biała

10:30 - 11:40

Sesja zaawansowanej analizy ilościowej na stacjach roboczych z wykorzystaniem programu UWS

Prowadzenie:

 

Dr hab. n. med. Piotr Ścisło – Warszawa

Warsztaty z diagnostyki obrazowej inwazyjnej i czynnościowej choroby wieńcowej - w oparciu o Centrum Referencyjne Philips w Bielsku-Białej

Lokalizacja: PAKS Bielsko-Biała

*ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA (10 os. grupa)

CEL: Edukacja lekarzy kardiologów, techników radiologii a także pielęgniarek w zakresie oceny fizjologicznej i obrazowej tętnic wieńcowych. Z uwzględnieniem najnowszych technologii.

9:00 - 11:30

Diagnostyka obrazowa inwazyjna i czynnościowa choroby wieńcowej - w oparciu o centrum referencyjne Philips w Bielsku-Białej

Miejsce warsztatów:
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca,

Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Bielsku-Białej,

Ul. Armii Krajowej 101,

(pracownia hemodynamiczna)


Prowadzenie:

Dr hab. n. med. Piotr Buszman, prof. KAAFM – Bielsko-Biała
Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak – Warszawa