BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland

9:30 - 11:50

Rejestracja na panele V - VI

PANEL V - Epidemiologia

11:50 - 12:20

Bioterroryzm

Prowadzenie:

lek. Spec. Chor. Zak. Agnieszka Szarowska

12:20 - 12:50

XXI wiek era poantybiotykowa Strategia WHO

Prowadzenie:

dr hab. n. med. Grzegorz Ziółkowski

12:50 - 13:20

Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi - problemy na poziomie lokalnym i regionalnym

Prowadzenie:

mgr Barbara Tokarz

13:20 - 14:00

PRZERWA OBIADOWA

PANEL VI - Diagnostyka Laboratoryjna

14:00 - 14:30

Diagnostyka laboratoryjna w kardiologii - trendy, zmiany, wytyczne

Prowadzenie:

mgr Artur Gabrysiak

14:30 - 14:45

Rola badań POCT w praktyce szpitalnej

Prowadzenie:

mgr Daniel Gęsiarz

14:45 - 15:20

Niepożądane zdarzenia w krwiolecznictwie

Prowadzenie:

mgr Danuta Jantczak – Bochenek

15:20 - 15:30

PRZERWA

PANEL VII - Transplantologia

15:30 - 16:10

Transplantologia jako wyzwania przyszłości

Paneliści:

mgr Beata Pyziak

16:10 - 17:00

Transplantologia jako problem etyczny w medycynie

Prowadzenie:

Dr n. med. Grzegorz Faran

17:00 - 17:20

PRZERWA

PANEL VIII - Dostępy naczyniowe

17:20 - 18:00

Rodzaje dostępów naczyniowych i kaniulacja naczyń pod kontrolą USG

Paneliści:

mgr Karol Szwej

Prezentacja firmy Philips – System Lumify przenośny ultrasonograf wykorzystywany w praktyce pielęgniarskiej do kaniulacji naczyń obwodowych.

18:55

ZAKOŃCZENIE