BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland

Warsztaty z zakresu obrazowania serca i tętnic wieńcowych w oparciu o TK dla kardiologów – opisy morfometryczne, rekonstrukcje, ocena fizjologiczna

*ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA (12 os. grupa)

CEL: Szkolenie lekarzy w zakresie analizy zastawki aortalnej w badaniu tomografii komputerowej w raz z przygotowaniem do zabiegu TAVI jak również zapoznanie się z podstawami oceny tętnic wieńcowych w oparciu o badanie TK.

7:45 - 8:00

Rejestracja

8:00 - 10:00

Analiza tętnic wieńcowych na podstawie badania angioTK
Prowadzenie:  

Nathan Bunt – PieMedical, Holandia

10:00- 10:15

Przerwa - Warsztatowa

10:15 - 12:30

Ocena zastawki aortalnej na podstawie badania TK i w oparciu o pakiet 3mensio (PieMedical, mTree Medical Solutions)
Prowadzenie:  

Nathan Bunt – PieMedical, Holandia