BesdKard logo
Grupa American Heart of Poland

Warsztaty z zakresu obrazowania serca i tętnic wieńcowych w oparciu o TK dla kardiologów – opisy morfometryczne, rekonstrukcje, ocena fizjologiczna

*ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA (12 os. grupa)

CEL: Szkolenie lekarzy w zakresie analizy zastawki aortalnej w badaniu tomografii komputerowej w raz z przygotowaniem do zabiegu TAVI jak również zapoznanie się z podstawami oceny tętnic wieńcowych w oparciu o badanie TK.

7:45 - 8:00

Rejestracja

8:00 - 10:00

Analiza tętnic wieńcowych na podstawie badania angioTK
Prowadzenie:

Nathan Bunt – PieMedical, Holandia

10:00- 10:15

Przerwa - Warsztatowa

10:15 - 12:30

ocena zastawki aortalnej na podstawie badania TK i w oparciu o pakiet 3mensio (PieMedical, mTree Medical Solutions)
Prowadzenie:

Nathan Bunt – PieMedical, Holandia

12:30

Zakończenie Warsztatów

9:30 - 11:30

Badania kliniczne w medycynie sercowo-naczyniowej
Prowadzenie:

Dr hab. n.med. Aleksander Żurakowski – Chrzanów

Dr n.med. Agata Krauze – Katowice

Dr n. med. Dominikę Orszulik-Baron

Paneliści:

Dr Jerzy Garlicki – Warszawa

Dr n. med. Łukasz Partyka – Krakow

Małgorzata Gerjatowicz – Warszawa

Dr hab. n. med. Adam Janas – Tychy

prof. dr hab. Piotr Szymański 

 1. Rola i znaczenie badań klinicznych
  – P. Aneta Sitarska-Haber, Associate Director Clinical Operations w PPD; wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (GCPpl)

 2. Badania Kliniczne chorób rzadkich
  Prof. dr hab. Piotr Szymański, Kierownik Centrum Kardiologii Klinicznej i Chorób Rzadkich Układu Sercowo-Naczyniowego CSK MSWiA w Warszawie, Przewodniczący Komitetu ds. Regulacji ESC (Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego)

 3. Przeszkody w prowadzeniu badań i sposoby ich rozwiązywania
  – P. Wojciech Janus

 4. Rola mediów w prowadzeniu badań klinicznych
  – P. Piotr Sawicki

 5. Rola i znaczenie badań własnych
  – P. Tomasz Szeląg (Firma RYVU)

11:30 - 11:50

PRZERWA

11:50 - 13:20

Problemy interdyscyplinarne kardiologów, internistów i lekarzy rodzinnych
Prowadzenie 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – Zabrze 

Dr n. med. Klaudiusz Komor – Bielsko-Biała 

 

Paneliści:  

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Madej – Katowice 

Dr n. med. Piotr  Rozentryt – Zabrze 

Dr n. med. Aleksandra Krzan – Katowice 

Lek. Andrzej Kubicius – Cieszyn 

Dr n. med. Bartosz Skwarna – Ustroń 

Dr n. med. Janusz Prokopczuk – Kędzierzyn-Koźle 

 

 1. Pacjent kardiologiczny z niewydolnością nerek i wysokim ryzykiem krwawienia
  – Dr n. med. Piotr  Rozentryt – SCCS Zabrze

 2. Pacjent kardiologiczny z cukrzycą i otyłością
  – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – Zabrze

 3. Leczenie udarów mózgu
  – Dr n. med. Aleksandra Krzan, prof. Anetta Bal – Katowice

 4. Racjonalna antybiotykoterapia
  – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Madej – Katowice

13:20 - 14:00

PRZERWA OBIADOWA

14:00 - 15:20

Znaczenie i rola wysiłku fizycznego w kardiologii
Prowadzenie:

Prof. dr hab. n. med. Renata Główczyńska – Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita – Katowice

Paneliści:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski – Bielsko-Biała

Dr n.med. Klaudiusz Komor – Bielsko-Biała

Dr hab. n.med. Adam Janas – Tychy

Dr n.med. Adam Staroń – Gliwice

Dr n.med. Rafał Kluba – Bielsko-Biała

 1.  Fizjologiczne korzyści i zagrożenia związane z ćwiczeniami fizycznymi
  – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski – Bielsko-Biała

 2.  Badania kardiologiczne w medycynie sportowej
  – Prof. dr hab. n. med. Renata Główczyńska – Warszawa

 3.  Aktualne modele treningowe z naciskiem na ich potencjalne korzyści dla układu sercowo-naczyniowego
  – Dr n.med. Adam Staroń – Gliwice
  – Dr n. med. Monika Soch-Masztafiak – Gliwice

 4.  Rehabilitacja kardiologiczna i telerehabilitacja – znaczenie i perspektywy
  – Dr n.med. Rafał Kluba – Bielsko-Biała

 5.  KOS Program
  – Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita – Katowice

15:20 - 15:30

PRZERWA

15:30 - 17:00

Chirurgia naczyniowa
Paneliści:

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowakowski
Prof. dr hab. n. med. Stefan Kiesz

1.Pacjent „no option” z krytycznym niedokrwieniem kończyn – czy leczenie komórkami macierzystymi może być opcją terapeutyczną?

– Zespół i Prof. dr hab. n. med. Mariusz Trystuła

2.Własne doświadczenia w zastosowanie systemu ShockWave/IVL w leczeniu wewnątrznaczyniowym niedokrwienia kończyn dolnych.

– Zespół i Prof. dr hab. n. med. Mariusz Trystuła

3.Aktualne standardy postępowania z chorymi kwalifikowanymi do leczenia kardiochirurgicznego w aspekcie towarzyszących chorób naczyń obwodowych wymagających również leczenia angiochirurgicznego.

– Prof. dr hab. n. med. Jarosław Stoliński

4.Wybór metody rewaskularyzacji krytycznie niedokrwionej kończyny w świetle współczesnych badan naukowych.

– Prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz

5.Dostęp promieniowy lub ramienny w wewnątrznaczyniowym leczeniu zwężeń tt. szyjnych, czy to może być nowy standard postępowania?

– Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowakowski

17:00 - 17:20

PRZERWA

17:20 - 18:50

Diagnostyka obrazowa serca i naczyń
Prowadzenie:

Prof. dr hab. n. med. Jan Baron – Katowice

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kępka – Anin

Paneliści:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska – Katowice

Prof. dr hab. n. med. Maciej Haberka – Katowice

Dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Bielsko-Biała

Dr n. med. Anna Błach – Katowice

Lek. Andrzej Kubicius – Cieszyn

Dr n. med. Bartosz Skwarna – Ustroń

 

 1. Rezonans magnetyczny serca –   kwalifikacja, wskazania, przeciwskazania, technika badania oraz interpretacja badania

  – Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska – Katowice

 2. Tomografia komputerowa serca –   kwalifikacja, wskazania, przeciwskazania, technika badania oraz interpretacja badania

  – Prof. dr hab. n. med. Cezary Kępka – Anin

 3. SPECT i PET –   kwalifikacja, wskazania, przeciwskazania, technika badania oraz interpretacja badania

  – Dr n. med. Anna Błach

 4. ECHOKARDIOGRFIA – nowe technologie i ich rola w praktyce

  – Prof. dr hab. n. med. Maciej Haberka – Katowice

18:55

ZAKOŃCZENIE